Leerlingenraad


De leerlingenraad is een platform van leerlingen voor leerlingen. De leerlingenraad is er om mee te denken, praten, overleggen, beslissen over wat er op school en in de klas gebeurt. De leerlingenraad zet zich in voor een goede en prettige gang van zaken op de school. De leerlingenraad gaat actief aan de slag om de onderwerpen die de andere leerlingen belangrijk vinden te inventariseren maar vraagt ook bij de school na welke onderwerpen aan de orde kunnen komen. 

Onze leerlingenraad heeft als doel om: De Mariaschool heeft een leerlingenraad met kinderen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De groepen vaardigen elk twee leerlingen af om deel te nemen aan de leerlingenraad. Deze leerlingen zitten gedurende twee schooljaren in de leerlingenraad. Er wordt gezamenlijk een voorzitter gekozen. De vergaderingen worden begeleid door een leraar. De leerlingenraad vergadert drie keer per schooljaar.