Ouderbetrokkenheid


Onze visie op ouderbetrokkenheid
Ieder kind, iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders. Ouderbetrokkenheid is dan ook een gelijkwaardige en niet-vrijblijvende samenwerking tussen ouders en school vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid en wederzijds respect werken aan de (school)ontwikkeling van het kind (leerling).

Wij willen bereiken dat het welbevinden van onze leerlingen wordt vergroot en het leerproces wordt gestimuleerd. Daarmee geven wij ze een grotere kans op een succesvolle schoolloopbaan. Tevens vinden wij het waardevol als ouders zó betrokken zijn, dat ze zich opgenomen voelen in de gemeenschap die de school is.