Missie en visie


Onze missie. Waar staan wij voor?
Wij bieden alle kinderen een veilige, prettige omgeving waarbinnen zij, door kwalitatief goed onderwijs en de ruimte voor ieders eigenheid en bijbehorende ontwikkelbehoeften, samen kunnen spelen, ontdekken en leren. 

Onze visie. Waar gaan wij voor? 
Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich, naast de basisvaardigheden, zo breed mogelijk ontwikkelen. Dit doen wij door aandacht te schenken aan de competenties: persoonsontwikkeling, burgerschap, samenwerking, communicatie, creativiteit en kritisch denken. Deze zijn nodig om te kunnen leven, leren en bij te dragen aan onze samenleving.