Verlof aanvragen


De leerplicht begint op vijfjarige leeftijd. Het uitgangspunt is dat alle leerlingen elke dag naar school gaan. Er kunnen echter plezierige maar ook verdrietige omstandigheden ontstaan. U kunt dan verlof aanvragen bij de directeur. De voorwaarden waaraan voldaan moet worden staan uitgebreid beschreven in de schoolgids. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim.
Het aanvraagformulier verlof kunt u hier downloaden.