Verkeersveiligheid


In de gemeente Tubbergen is op elke basisschool een verkeersouder. Doel van de verkeersouder is: contactpersoon tussen gemeente, school en ouders voor het signaleren van problemen op het gebied van verkeersveiligheid op de route van en naar school van de kinderen. Wanneer er een onveilige verkeerssituatie is zullen wij samen met de ouders, school en eventueel de gemeente Tubbergen zoeken naar een oplossing. Zijn er knelpunten op de route van uw kind van en naar school dan willen wij hier graag samen met u naar kijken.

Eén van de ouders van de Ouderraad is verkeersouder. De Ouderraad heeft samen met een aantal andere ouders geregeld dat er dagelijks verkeersbrigadiers staan op de weg naar school. Ze staan bij de Manderseweg, ingang De Steenbrei. Omdat vele handen licht werk maken, kan de verkeersbrigade altijd versterking gebruiken. De politieleidt de verkeersbrigadiers op, de gemeente stelt ze officieel aan. Deze avond duurt 45 minuten en vindt plaats in het gemeentehuis. Het rooster wordt in overleg gemaakt. Hoe groter de verkeersbrigade hoe minder vaak een beroep op u wordt gedaan. U kunt zich opgeven via het emailadres: ormaria@gmail.com