Klachtenregeling


Overal waar gewerkt wordt, worden af en toe fouten gemaakt. Deze zaken worden in eerste instantie met de leraar van uw kind en/of andere direct betrokkenen besproken. Ons streven is, dat elke leraar u en/of uw kind altijd serieus neemt en goed naar u en/of uw kind luistert en samen met u en/of uw kind naar de best mogelijke oplossing zoekt.
Mocht u het gevoel krijgen dat u niet serieus genomen te worden of dat er niet goed naar u geluisterd wordt, dan kunt u de zaak bespreken met directie of interne vertrouwenspersoon. De interne vertrouwenspersoon draagt er zorg voor dat klachten van kinderen of ouders altijd serieus worden genomen en op een passende manier afgehandeld. Zij komt op voor het belang van kinderen en ouders. Onze school kent twee interne vertrouwenspersonen. Zij maken jaarlijks een ronde langs elke groep om te vertellen wat zij doen op school. Ook hebben wij voor de kinderen zichtbaar gemaakt wie deze personen zijn.
Als het nodig mocht zijn wordt een klacht doorverwezen naar de externe vertrouwenspersoon.

Samengevat:

  1. altijd eerst overleg met de leraar; bij onvoldoende resultaat stap 2;
  2. overleg met directie of met de interne vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat stap 3;
  3. inschakeling van de externe vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat stap 4;
  4. indienen van klacht bij de onafhankelijke klachtencommissie.