Ouderraad


Onze school heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder, die een kind heeft, lid is. De doelstelling is vastgelegd in de statuten. Kort samengevat is het doel: het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen. Dit gebeurt door het (mede-)organiseren van activiteiten voor leerlingen zoals: Sinterklaas, kerstvieringen, carnaval en schoolreisjes. Daarnaast helpt de oudervereniging ook met de organisatie van thema-avonden, de schoolschoonmaak, tuinavonden en de coördinatie van de verkeersbrigadiers. De inkomsten van oudervereniging bestaan uit de opbrengsten van het oud-papier en de vrijwillige ouderbijdrage.
De Ouderraad is te bereiken viahet emailadres: ormaria@gmail.com