Overblijven op de Mariaschool
Alle kinderen eten op school, in de groep. We hebben het volgende pauze rooster:

Kleine pauze: 10.15 uur - 10.30 uur
Eten en drinken: 12.00 uur - 12.15 uur
Buitenspelen: 12.15 uur - 12.30 uur

Zo gaan wij om met het eten en drinken op school: