De medezeggenschapsraad

Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan die belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De MR moet worden gezien als een advies- en inspraak-orgaan naar de directie toe. Voor sommige besluiten is de directie verplicht de MR om advies te vragen en voor andere besluiten heeft de directie zelfs instemming van de MR nodig. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 7 leden.


Klik hier voor de notulen onder "downloads"

 

 Oudergeleding

Teamgeleding

 

Marieke Hansté (voorzitter, tevens GMR-lid)
Oosterveldsweg 9a
7662 PW Hezingen
Tel: 0541-680661
e-mail: marieke.hanste@gmail.com 

 

Ellen Scholten
Tusveld 6
7627 NZ Bornerbroek
Tel: via school 0541-680236
e-mail: e.scholten@mariavs.nl

 

Stefan Groeneveld
Hooidijk 31
7661 RA Vasse
Tel: 0541-680921
e-mail: s.groeneveld5@kpnplanet.nl
 

 

Marjoleen Stegeman
De Reiger 22
7609 WE Almelo

Tel. 0546-454208

e-mail: m.stegeman@mariavs.nl

 

Frank Voshaar
Kloosterhof 16
7661 RG Vasse
Tel: 0541-680511
e-mail: fgvoshaar@gmail.com

Gea Peters (secretaris)

Morsch 7

7603 EE Almelo

Tel. 0546-868822

e-mail: g.peters@mariavs.nl