De oudervereniging

 

 Onze school heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder, met kinderen op onze school, lid van is. De doelstelling is vastgelegd in statuten. Kort samengevat is het doel: Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen. Dit gebeurt door het (mede-)organiseren van activiteiten voor leerlingen zoals:

- Sinterklaas

- Kerstvieringen

- Carnaval

- Schoolreisje

 

 

Daarnaast helpen we ook met de organisatie van thema-avonden, de schoolschoonmaak, tuindag, en de coördinatie van de verkeersbrigadiers. De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de opbrengsten van de oud-papiercontainer, de jeugdsteunkaartenactie en de ouderbijdrage.

Alle  ouders van de kinderen uit de groepen betalen een vrijwillige ouderbijdrage welke aangewend zal worden om de onkosten van allerlei activiteiten (deels) te kunnen bestrijden, waaronder de schoolreisjes. Verdere onkosten, door de overige groepen gemaakt, worden deels gefinancierd door het comité Jeugdsteunkaarten en deels door de opbrengsten van de oud-papieracties. De ouderbijdrage bedraagt: € 20,-
 

Samenstelling Ouderraad
 

Coen Lenferink (lid)
e-mail :c.lenferink@home.nl

Ester Kempers
e-mail: esterkempers@hotmail.com

Henriëtte Lenferink
e-mail: info@deschure.nl 

Leo Sanderink
e-mail: leosanderink@online.nl

Anouk Rikmanspoel
e-mail: arolefes@hotmail.com 

Ellen Scholten Linde
e-mail: ellenbraakhuis@hotmail.com

 Thomas Elferink (voorzitter)
e-mail: thomas.elferink@gmail.com

 Judith Voshaar (penningmeester)
e-mail: judithrikmanspoel@msn.com