De oudervereniging

 

Onze school heeft een oudervereniging waarvan iedere ouder, met kinderen op onze school, lid van is. De doelstelling is vastgelegd in statuten. Kort samengevat is het doel: Het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school met betrekking tot onderwijs en vorming van de kinderen. Dit gebeurt door het (mede-)organiseren van activiteiten voor leerlingen zoals:

- Sinterklaas

- Kerstvieringen

- Carnaval

- Schoolreisje

 

 

Daarnaast helpen we ook met de organisatie van thema-avonden, de schoolschoonmaak, tuindag, en de coördinatie van de verkeersbrigadiers. De inkomsten van de oudervereniging bestaan uit de opbrengsten van de oud-papiercontainer, de jeugdsteunkaartenactie en de ouderbijdrage.

Alle  ouders van de kinderen uit de groepen betalen een vrijwillige ouderbijdrage welke aangewend zal worden om de onkosten van allerlei activiteiten (deels) te kunnen bestrijden, waaronder de schoolreisjes. Verdere onkosten, door de overige groepen gemaakt, worden deels gefinancierd door het comité Jeugdsteunkaarten en deels door de opbrengsten van de oud-papieracties. De ouderbijdrage bedraagt: € 20,-
 

Samenstelling Ouderraad

 

Thomas Elferink (voorzitter)
De Rietakker 2
7661 PK Vasse
Tel: 0541-854933
e-mail: thomas.elferink@gmail.com

 

Judith Voshaar (penningmeester)
Kloosterhof 16
7661 RG Vasse

Tel: 0541 - 680511
e-mail: judithrikmanspoel@msn.com

 
Anouk Rolefes
Voortsweg 11
7663 TV Mander
Tel: 0541-853809
e-mail: arolefes@hotmail.com 

 

Ellen Scholten Linde
Haambergweg 1
7662 PV Hezingen
Tel: 0541 - 680448
e-mail: ellenbraakhuis@hotmail.com


Henriëtte Lenferink
Uelserweg 151
7663 TD Mander
Tel: 0541 - 680793
e-mail: info@deschure.nl 


Mieke Lenferink (lid) 

Denekamperweg 114
7661 RL Vasse
Tel: 0541 - 680280
e-mail: info@miekelenferink.nl

 

Ester Kempers
Possenweg 4
7663 TS Mander
Tel: 0541-297830
e-mail: esterkempers@hotmail.com

Coen Lenferink (lid)
Engbersstraat 31
7661 PG Vasse
Tel : 0541-680971
e-mail : c.lenferink@home.nl