Welkom op de oudersite van de Mariaschool!   


Op deze pagina's vindt u o.a. informatie rondom:


 

 

  • overblijf en naschoolse opvang (bso/skik)
  • de or, mr en gmr (zie ook downloads)
  • aanmelding van een nieuwe leerling
  • formulieren om te downloaden
  • de aanpak van pesten en plagen
  • internetprotocol