Contact tussen ouders en school

Naast de schoolgids, de informatie-avond en de 10 minuten-gesprekken, kan er behoefte zijn aan contact tussen ouders en school.
U kunt voor of na schooltijd met de leerkracht een afspraak maken om 
na schooltijd een gesprek te hebben met de leerkracht van uw kind. 

De school brengt elke maand een nieuwsbrief uit met mededelingen en belangrijke data rondom het reilen en zeilen op school.

Heeft u een probleem dat niet met de leerkracht van uw kind besproken kan worden, dan kunt u contact opnemen met ons schoolcontactpersoon: Mevrouw Els Veer.

De directie kunt u bereiken op dinsdag en donderdag.