Aanmeldformulier nieuwe leerlingen voor binnen de gemeente Tubbergen

 

nb. velden met een * moeten verplicht worden ingevuld, anders kan het formulier niet worden verzonden.


1. Gegevens van het kind

1a. Indien nodig, wie te waarschuwen ?

2. Gegevens van ouders/verzorgers/voogd

Indien een ander woonadres van toepassing is :

Indien een ander woonadres van toepassing is :

Indien een ander woonadres van toepassing is :

Indien een ander woonadres van toepassing is :

3: Gezinssamenstelling

4. Gegevens voorschoolse voorziening

4a: Bezocht het kind een voorschoolse voorziening ?

Zo ja, graag hier de gegevens invullen
Invullen indien er meerdere voorschoolse voorzieningen zijn bezocht

4b: Gegevens basisschool of instelling (indien het kind van een andere basisschool komt)

5. Administratieve gegevens.

t.b.v. Min.van Onderwijs/Inspectie Basisonderwijs.

Leidt één van de ouders of beide ouders:
Is één van de ouders geboren in:

6. Acceptatie en definitieve inschrijving

Dit aanmeldformulier betreft een voorlopige inschrijving. Definitieve inschrijving vindt pas plaats wanneer aan de volgende voorwaarden wordt voldaan.

* Het kind heeft de leeftijd van vier jaar bereikt .

* Het aanvraagformulier is ingeleverd.

* Het overdrachtsformulier van peuterspeelzaal of kinderdagverblijf is afgegeven. (Het overdrachtsformulier wordt samen met u ingevuld wanneer uw kind de leeftijd van 3 ½ jaar bereikt).

* Alle gegevens betreffende het kind en de ouders op aanmeldformulier en overdrachtsformulier zijn ingevuld en ondertekend.

* Zowel de ouders/verzorgers als de directie van de school op het overdrachtsformulier tekenen voor definitieve inschrijving. (Definitieve ondertekening vindt plaats bij het kennismakingsmoment wanneer uw kind 4 jaar is).


(*) Deze velden zijn verplicht!