Beleid

 

Het afgelopen jaar hebben de volgende zaken onze aandacht gehad:  

 • Het verder ontwikkelen van het taal-/leesonderwijs in de onderbouw (groep 1 t/m 3).
 • Opnieuw organiseren van het leesonderwijs in de groepen 4 en 5
 • Werken aan het vergroten van de woordenschat
 • Het versterken van begrijpend lezen
 • De voortgang van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School, VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie, SOT (School Ondersteuningsteam) en verrijkingsonderwijs
 • HGW: kind-gesprekken
 • ICT:  Het versterken van de inzet van ict middelen in de lessen.

Het komende jaar gaan we werken aan de volgende zaken:
 • Het ontwikkelen van expertise met betrekking tot gedragsproblemen.
 • Het ontwikkelen van een korte krachtige instructie die afgestemd is op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen.
 • De (tussen) resultaten blijven monitoren en bijsturen indien nodig.
 • De voortgang van BAS (Bouwen aan een Adaptieve School, VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie, SOT (School Ondersteuningsteam) en verrijkingsonderwijs, de CSB (Centrale Schoolbespreking) en kind gesprekken.
 • ICT:  Het versterken van de inzet van ICT middelen in de lessen.