Albumoverzicht
Diashow Download alle foto's uit het album als zip-bestand
Vastenaktie 2018
GAAN WAAR NIEMAND GAAT IN ZAMBIA
Op dinsdag 6 maart was weer de jaarlijkse sponsorloop voor de Vastenactie. Dit jaar gaat het geld van de
Vastenactie naar het Mbala-district in het uiterste noorden van Zambia, aan de grens met Tanzania. Het is één
van de armste districten van Zambia met een gemiddeld weekinkomen van 0 tot 6,90 euro per huishouden. Het project van de Vastenactie 2018 wordt uitgevoerd door de zusters van de Heilig Harten van Jezus en Maria. Zij zetten zich met name in waar de nood het hoogst is. Dit jaar is het project gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg.
​​
 
 
Pagina 1