De MR (medezeggenschapsraad)

 Voor leerkrachten als werknemer is een goede rechtspositie belangrijk. Ouders zijn gebaat bij goed onderwijs en een prettig opvoedingsklimaat. Om een school goed te laten functioneren is het belangrijk tegemoet te komen aan die belangen. Daarom heeft de school een medezeggenschapsraad die het overleg tussen beide groepen regelt. De MR moet worden gezien als een advies- en inspraak-orgaan naar de directie toe. Voor sommige besluiten is de directie verplicht de MR om advies te vragen en voor andere besluiten heeft de directie zelfs instemming van de MR nodig. De medezeggenschapsraad van onze school bestaat uit 6 leden.


Klik hier voor de notulen onder "downloads"

 

Ouders 

Leerkrachten

Frank Voshaar (voorzitter)
e-mail: fgvoshaar@gmail.com

 

Annemarie Geerdink (secr.)
email: a.geerdink@mariavs.nl 

Stefan Groeneveld
e-mail: s.groeneveld5@kpnplanet.nl
 

 

Christel Mulder
e-mail: c.mulder@mariavs.nl
 

Eefje Plegt
e-mail: eefjeplegt@hotmail.com 

 

Daniëlle Booijink
e-mail: d.booijink@mariavs.nl