De ouderraad

Onze school zou niet kunnen functioneren zonder de ouderraad (OR). Maar wat doet nu eigenlijk een ouderraad? En wie zijn dat dan? En is dat ook wat voor mij? Dat lees je allemaal hier onder.


Doel van de ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de onderlinge sfeer en contacten tussen school en ouders en kinderen te bevorderen. Dit gebeurt door het (mede-) organiseren van activiteiten voor leerlingen.

 

Ouderraad

De ouderraad bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste tien leden. Via de statuten is geregeld hoe de intreding tot de ouderraad gaat. Binnen de ouderraad worden een voorzitter, een penningmeester en een secretaris gekozen, die het dagelijkse bestuur vormen. De overige leden hebben allemaal een taak bij het organiseren van activiteiten zoals de kerstvieringen, schoolcarnaval, schoolreisjes etc. De ouderraad vergadert circa vier keer per jaar. Deze vergadering worden bijgewoond door de directeur en/of een leerkracht.

Deze mensen zitten nu in de OR:

Thomas Elferink (voorzitter)
e-mail: thomas.elferink@gmail.com
Judith Voshaar (penningmeester)
e-mail: judithrikmanspoel@msn.com
Coen Lenferink
e-mail: c.lenferink@home.nl
Leo Sanderink
e-mail: leosanderink@online.nl
Anouk Rikmanspoel
e-mail: arolefes@hotmail.com
Ellen Scholten Linde
e-mail: ellenbraakhuis@hotmail.com
Esther Kempers
e-mail: estherkempers@hotmail.com
Lotte Braakhuis
 
Marieke Paalhaar
 
 
 Als u vragen voor de OR heeft dan kunt u hen persoonlijk aanspreken of mailen. Bijvoorbeeld als er zaken zijn die u bezighouden of die u anders zou willen zien. Zo vervult de ouderraad ook een klankbordfunctie voor ouders richting het schoolteam.

 

Ouderbijdrage

Naast de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers, heeft de OR ook financiële middelen nodig om alle buitenschoolse activiteiten mogelijk te maken. Hiervoor kent de OR een (vrijwillige) ouderbijdrage. Met deze gelden worden activiteiten die de ouderraad voor de kinderen organiseert bekostigd, waaronder het jaarlijkse schoolreisje.
De bijdrage bedraagt € 20,- per kind per schooljaar.
Daarnaast heeft de ouderraad inkomsten uit de opbrengsten van de oud-papiercontainer.
 

Activiteiten

De ouderraad organiseert in samenwerking met het schoolteam de volgende activiteiten: sinterklaasviering, kerstviering, carnaval, paaslunch en de schoolreisjes.
Daarnaast helpt de ouderraad ook met de organisatie van thema-avonden, schoolschoonmaak, tuinavond en de coördinatie van de verkeersbrigadiers.
 

Ouderparticipatie

U wordt zo nu en dan door de ouderraad en/of leerkrachten benaderd, wanneer hulp nodig is. Dit gebeurt voornamelijk via de Parro app. Hierin staat informatie over de activiteit waarbij uw hulp gewenst is en hoe u zich daarvoor kunt aanmelden. Door de enthousiaste inzet van veel vrijwilligers is het mogelijk om alle activiteiten jaarlijks te organiseren en eventuele nieuwe activiteiten te ontplooien. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw hulp!