Brigadiersnieuws

 
Gewijzigde situatie
Vanaf het schooljaar 2016/2017 hebben we in overleg met de politie besloten om op de locatie Manderseweg/Steenbrei ´s ochtends twee verkeersbrigadiers te plaatsen en ´s middags één.
Dit i.v.m. de toenemende drukte van het doorgaande verkeer en het bouwverkeer van en naar de Steenbrei.

De Manderseweg/Booyinkstraat komt hierbij te vervallen als locatie waar een verkeersbrigadier staat.
Kinderen die lopend of fietsend vanaf de Booyinkstraat naar school komen kunnen over de stoep richting de Steenbrei lopen of fietsen, en hier veilig oversteken met behulp van een verkeersbrigadier.
 
Verkeersbrigadier
Wat houdt het in:

- De politie leidt verkeersbrigadiers op.
- De gemeente stelt verkeersbrigadiers officieel aan.

- Deze avond vindt plaats op het gemeentehuis in Tubbergen en duurt ongeveer 45 minuten.

- Het rooster wordt in overleg gemaakt.
- De tijden wanneer de verkeersbrigadiers aanwezig zijn, ´s morgens van 8:10 tot 8.25 en ´s middags van 14:00 tot 14:20.  
- Om de verkeersbrigade goed te kunnen laten functioneren, hebben we altijd extra mensen nodig.
- Hoe groter de verkeersbrigade hoe minder vaak er een beroep op u wordt gedaan.
 
Wilt u de verkeersbrigade ondersteunen?  Of heeft u naar aanleiding hiervan nog vragen?
Stuurt u dan een mail naar estherkempers@hotmail.com
 
Bent u al verkeersbrigadier

- Verlaat uw jongste kind(eren) de basisschool dan wordt u niet meer ingeroosterd als verkeersbrigadier, dit hoeft u niet door te geven.
- Kunt u om andere redenen de verkeersbrigade niet ondersteunen of krijgt u krijgt u andere werktijden geef dit zo snel mogelijk door.  

Met vriendelijke groet,
Namens de Ouderraad
Esther ter Haar - Kempers