Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

 
In het SOP  beschrijft de Mariaschool haar  mogelijkheden om leerlingen extra te onder- steunen.
U kunt het SOP hier downloaden