Passend Onderwijs op de Mariaschool


Elk kind heeft  recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De basisscholen in Samenwerkingsverband Twente Noord (SWV Twente Noord) willen dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere school in de buurt gaan. Kinderen die het echt nodig hebben, kunnen ook bij passend onderwijs, naar het speciaal(basis) onderwijs.
De Mariaschool is onderdeel van TOF Onderwijs en TOF Onderwijs is onderdeel van SWV Twente Noord.  Binnen dit SWV werken alle scholen van alle basisschoolbesturen en de speciale (basis)-scholen  samen. De samenwerking vindt plaats met als doel uitvoering te geven aan de wet op Passend Onderwijs.
Het SWV ondersteunt de Mariaschool met de inzet van specifieke hulp aan kinderen. Ook geeft het SWV toelaatbaarheidsverklaringen af voor het speciaal (basis) onderwijs. Ouders worden bij dit overleg nauw betrokken.
Indien ouders en/of school het niet eens zijn met een beslissing over de toelaatbaarheid tot het special (basis)onderwijs, dan kan een bezwaar ingediend worden bij de adviescommissie van het SWV. Over de bereikbaarheid van deze commissie en de bezwaarprocedure is informatie te vinden op de website van het SWV. Op deze website is ook andere informatie over passend onderwijs en het SWV te vinden (www.swv-twentenoord.nl).