De Mariaschool

De Mariaschool in Vasse is een Katholieke Basisschool voor leerlingen van 4 tot 12 jaar. Kinderen van alle denominaties en culturen zijn welkom, indien zij onze katholieke grondslag respecteren.

 

De meeste kinderen die de school bezoeken zijn kinderen uit het dorp. Ongeveer 10 leerlingen zijn woonachtig in het Duitse grensgebied (Getelo-Uelsen). Onze leerling-populatie is gemêleerd. We hebben leerlingen uit alle sociale lagen van de bevolking, kinderen uit gezinnen met twee werkende ouders en kinderen uit gebroken gezinnen.

 

De school telt 150 leerlingen en heeft 6 groepen.

Het team bestaat uit 17 medewerkers, waarvan 14 vrouwen en 3 mannen, waarin de volgende functies te onderscheiden zijn:
1 directeur, 1 adjunct-directeur, 11 leerkrachten, 1 IB, 1 ICT, 1 onderwijsassistent en 1 conciërge.

Tien leerkrachten werken in deeltijd, 1 leerkracht fulltime.

 

Ons onderwijsconcept is het leerstofjaarklassensysteem. Binnen dit systeem geven we adaptief les, dat wil zeggen dat we instructie geven op drie niveaus en zoveel mogelijk tegemoet komen aan de onderwijsbehoefte van elke leerling.

 

De Mariaschool wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer- en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden kan verwerven die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal en kritisch denkend mens te worden in een multiculturele samenleving.

 

Hooidijk 19

7661 RA Vasse

Tel.0541-680236

Email:directie@mariavs.nl

 

Directeur: Rik Sanders