Schooltijden

Alle groepen gaan bij ons van 8.30 tot 14.00 uur naar school, behalve de kinderen die na 1 januari 4 jaar worden. Zij vormen de instroomgroep en gaan elke dag tot 11.45 uur naar school.