De Tubbergse Onderwijs Federatie

toflogo-1.jpg Alle tien basisscholen in de gemeente Tubbergen maken deel uit   van TOF Onderwijs. Scholen met een open karakter en een   welkom voor ieder bieden onderwijs aan vanuit een rooms-       katholieke identiteit, vanuit een protestant-christelijke identiteit of   vanuit een neutraal-bijzondere identiteit.

TOF Onderwijs heeft ten doel het aanbieden en in stand houden van primair onderwijs in elk dorp binnen onze gemeente grenzen. Ook de kleine kernen hebben een eigen school en niet elke school kan op gelijke wijze georganiseerd zijn. Getracht wordt het onderwijs zoveel mogelijk af te stemmen op de behoeften van de leerlingen. De onderwijskundige aanpak op de scholen is niet overal gelijk. Elke school legt haar eigen accenten, rekening houdend met wensen van ouders en leerkrachten.

Binnen alle scholen besteden we bijzondere aandacht aan:

 - het welbevinden van elke leerling
 - de waarden en normen in de vormingsgebieden en in de omgang met elkaar
 - een motiverend, collegiaal en democratisch schoolklimaat
 - een goede open relatie met de ouders/verzorgers en de nabije schoolomgeving
 - regelmatig evalueren en actualiseren van de inhoud en manier van werken

In het schoolplan geeft iedere school aan op welke wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan de identiteit van de school (zie verder visie). Bij TOF Onderwijs zijn meer dan 200 personen werkzaam. De negen scholen worden door bijna 2700 leerlingen bezocht.
 
Bezoekadres/ correspondentieadres
TOF onderwijs
Bruno van Ommenstraat 34A
7651 BS Tubbergen
 
Telefoon
0546-745010

Voor meer info verwijzen we u naar de website van het bestuur

Dit zijn de scholen binnen de TOF:
  St. Aloysiusschool  Geesteren
St. Alphonsusschool  Mariaparochie
Heilig Hartschool  Fleringen
Kadoes  Albergen
Mariaschool  Langeveen
Mariaschool Reutum
Mariaschool Vasse
De Wiekslag  Tubbergen
De Zeven Mijlen  Manderveen